MS in novi koronavirus (SARS-CoV2)

Pandemija novega koronavirusa je v začetku leta 2020 zajela cel svet in ohromila zdravstveni sistem. Do sedaj zbrani podatki kažejo, da v splošnem bolniki z multiplo sklerozo niso bolj izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom kot splošna populacija. Številni bolniki z multiplo sklerozo dandanes prejemajo zdravila, ki spreminjajo potek bolezni in vplivajo na imunski sistem. Podatki trenutno kažejo, da zdravljenje multiple skleroze načeloma bolnika ne izpostavi hujšemu poteku COVID-19. Tudi pri bolnikih z multiplo sklerozo se namreč izkazuje, da so za hud potek COVID-19 najbolj ogroženi starejši bolniki s pridruženimi obolenji, predvsem pa bolniki z visoko stopnjo gibalne oviranosti, neodvisno od prejemanja zdravil za spreminjanje poteka bolezni.  

Opuščanje ali prekinjanje zdravljenja multiple skleroze v splošnem tako ni priporočeno, saj lahko privede do poslabšanja poteka in pospeši napredovanje multiple skleroze. Pri vsakem bolniku pa je potrebno individualno pretehtati koristi in tveganja zdravljenja multiple skleroze in se o tem posvetovati z nevrologom. Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom je potrebno upoštevati standardne preventivne ukrepe, ki temeljijo na higieni rok in kašlja, nošnji obrazne maske in izogibanja tesnim stikom. V primeru okužbe z novim koronavirusom je priporočen posvet z nevrologom, saj se, zlasti v primeru blage okužbe, zdravljenja z določenimi zdravili ne prekinja, medtem ko bo v drugih primerih ali ob hujšem poteku morda potrebna začasna prekinitev zdravljenja oziroma odlog naslednjega ciklusa.

 

Viri

1. Zheng C, Kar I, Chen CK, et al. Multiple Sclerosis Disease-Modifying Therapy and the COVID-19 Pandemic: Implications on the Risk of Infection and Future Vaccination. CNS Drugs. 2020;34(9):879-896.

2. Louapre C et al. Clinical Characteristics and Outcomes in Patients With Coronavirus Disease 2019 and Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2020 Sep 1;77(9):1079-1088.

3. Parrotta E et al. COVID-19 outcomes in MS: Observational study of early experience from NYU Multiple Sclerosis Comprehensive Care Center. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Jul 9;7(5):e835.

4. Sormani MP et al. Musc-19 Study, Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis (6/15/2020).