Kdo zboli za multiplo sklerozo?

Multipla skleroza (MS) je bolezen mladih odraslih in, poleg poškodb, predstavlja enega vodilnih vzrokov invalidnosti v tej starostni skupini. Najpogosteje se pojavi med 15.-45. letom, četudi zanjo lahko (redkeje) obolevajo tudi otroci in starejši do 70. leta. Ženske zbolevajo dva- do trikrat pogosteje od moških. 

Pojavnost MS je odvisna od geografske lege in se povečuje z oddaljenostjo od ekvatorja. Na pojavnost MS vpliva tudi rasa, tako se MS najpogosteje pojavlja med belo populacijo severne Evrope, manj pogosto pa med azijsko, afroameriško in latinsko populacijo.


Viri

1. Ramagopalan SV, Sadovnick AD. Epidemiology of multiple sclerosis. Neurol Clin. 2011 May;29(2):207-17.