Prispevki strokovnjakov

 Razumevanje pomembnosti individualnega pristopa k zdravljenju in adherence, je ključno za doseganje boljših izidov zdravljenja, zato vas vabimo k branju prispevkov, ki so jih napisali strokovnjaki, ki sodelujejo pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo.