Zdravljenje multiple skleroze

Zdravljenje multiple skleroze (MS)

MS je kompleksna bolezen, zato je tudi zdravljenje MS širok in kompleksen pojem. Ta zajema:

  • zdravljenje z zdravili, ki spreminjajo potek bolezni,
  • zdravljenje zagonov,
  • simptomatsko lajšanje težav,
  • rehabilitacijske postopke, s katerimi izboljšamo bolnikovo funkcioniranje.

Sodoben pristop k zdravljenju MS mora biti celosten in vključuje predstavnike številnih zdravstvenih strok, poleg zdravnikov tudi medicinske sestre, fizioterapevte, delovne terapevte, psihologe in številne druge. 

Cilj zdravljenja MS je preprečiti poslabševanje bolezni in nove zagone ter s tem dolgoročno preprečiti oziroma odložiti pojav ali napredovanje invalidnosti.

Viri

1. National Multiple Sclerose Society. Treating MS. Dotopno na: https://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Comprehensive-Care. Dostopano: april 2021